Management consultancy

Bent u op zoek naar ondersteuning bij werving en selectie projecten? Of wilt u het huidige management of uw medewerkers verder ontwikkelen? Om zo het resultaat van de organisatie te verbeteren? Ziet u knelpunten bij het behalen van commerciële doelstellingen? Dan is Aspectall Management Consultancy uw partner om uw doelstellingen te behalen.

Werving en selectie projecten

Aspectall is gespecialiseerd in het kritisch beoordelen van functies binnen profit en not for profit organisaties. Het belang van een degelijke functieanalyse wordt vaak onderschat met als mogelijk gevolg dat vraag en aanbod niet of onvoldoende op elkaar aansluiten. Aspectall helpt bij het samenstellen van het functieprofiel, waarbij zowel de formele- als de persoonlijkheidseisen van de toekomstige medewerker in beeld worden gebracht.

Externe en Interne selectie

Aspectall ondersteunt organisaties bij zowel interne als externe selectie. Het objectief beoordelen van eigen medewerkers in een organisatie is vaak nog lastiger dan het beoordelen van externe sollicitanten. Om teleurstelling te voorkomen bij interne promotie of functieverandering in het algemeen is het van belang om objectief te beoordelen.

Management ontwikkeling

Mensen bepalen het resultaat van een organisatie. Managers spelen daarbij derhalve een rol van betekenis. Een groot deel van de managers van succesvolle bedrijven heeft zich in de eigen organisatie ontwikkeld. Noodzakelijke cultuurverandering kan door managementontwikkeling worden uitgedragen.

Ontwikkelen van commerciële vaardigheden

Deze module is door Aspectall speciaal ontwikkeld voor medewerkers van bedrijven en organisaties die werkzaam zijn in een niet specifiek commerciële rol. Hierbij valt te denken aan medewerkers die veelvuldig vormen van communicatie hebben met klanten zonder dat zij zich bewust zijn van de commerciële consequenties.

Ondersteuning bij carrièreverandering

Begint u interesse te verliezen in uw huidige functie? Bent u iets anders tegengekomen dat uw interesse heeft gewekt? Is uw organisatie aan het inkrimpen? Dan kunnen dit redenen zijn om eens na te denken over uw toekomst.

Executive Personal Coaching

"Laat u zich uitdagen door een Executive Coach?" Bedoeld voor ceo's, leden van de raad van bestuur en eindverantwoordelijke managers. De steeds sneller veranderende maatschappij vraagt van executives steeds meer leiderschap. Leiderschap dat past bij die veranderingen en er waar mogelijk op vooruit loopt.